CFT - Compassionfokuserad terapi

Vad är CFT - Compassionfokuserad terapi


Compassionfokuserad terapi är en förhållandevis ny terapiform. Den har, under de senaster 20 åren, utvecklats av professor Paul Gilbert i England. Detta som en vidareutveckling av KBT för att ge ytterligare möjlighet att arbeta med känslor och framförallt känslorna; skuld och skam. Det som utmärker CFT från traditionell KBT är att i CFT lägger man mer fokus på att arbeta med upplevlesen av den känslomässiga delen av en situation och händelse. Detta för att se och upptäcka de hinder som blockerar möjligheten att utveckla självmedkänsla.
Compasionfoksuerad terapi står på en bas av anknytningsteori, inlärningsteori, affektteori, evolutionsteori, affektiv neurovetenskap samt buddhistisk psykologi.

CFT samtal

Jag erbjuder enskilda samtal. Med möjlighet för dig att kunna välja telefonsamtal, videosamtal eller personligt möte. Självklart följer vi Folkhäslomyndighetens rekommendation.

I terapin arbetar vi med att utveckla ett vänligare förhållningssätt gentemot sig själv. Detta gör vi genom att aktivt arbeta med  känsloreglering, självkritik och skam. Detta för att stärka förmågan att utveckla medkänsla för sig själv och andra. Man kan också förklara det med att vi arbetar med att vi ifrågasätter självkritikern och istället arbetar för att bli sin egen bästa vän.

I början arbetar vi med att kartlägga vilka strategier du har med dig från livet och din uppväxt och på vilket sätt de påverkar dig och ditt mående. Du kommer få information om hur din hjärna fungerar samt på evolutionens inverkan, på våra beteende och känslor, än idag. Därefter undersöker vi dina hinder att leva det liv du önskar och vill leva. Samtidigt som vi tillsammans arbetar för att hitta ett vänligare förhållningssätt till dig själv.

Compassionfokuserad terapi är inte utformad för särskilda typer av problem. Du kan gå i CFT oavsett om du brottas med ångest, depression, relationsproblem, stress eller utmattning.

Samtalen är 45 min,

PRIS 750:- inkl moms.

Adress:
Pängs Byaväg 11, Trelleborg

Välkommen att boka tid