KBT - Kognitiv Beteende Terapi

KBT - Kognitiv Beteende Terapi - är en terapiform som grundar sig att se problemet som det är här och nu. Man utgår även från att Tankar, Känslor och Beteende hänger samman och påverkar varandra samt ger oss klarhet i det dåliga mående vi upplever. Det innebär att vi kan påverka våra tankar, känslor och beteende, så att vi mår bra igen. Det utesluter inte att vi även går till att söka förståelse hur det har varit och vad vi bär i med i ryggsäcken.

Vi arbetar utifrån att inledningsvis Förstå, dvs beteendeanalys, för att sedan arbeta med Förändring och slutligen Vidmakthålla och hur bevara förändringen. Hemövningar ges mellan samtalen och är terapin i dagliga livet. Mindfulness ingår i KBT. Terapeuten är aktiv under samtalen och har förhållningssättet att du är expert på dig själv och jag som terapeut är expert på KBT och skall lära dig att bli din egen terapeut. Vi arbetar tillsammans för att du skall må bättre, hantera situationer på ett annat och mer hjälpsamt sätt både för dig och för relationerna med din omgivning.

KBT - när är det bra och för vem - Forskningen har visat att KBT är verkningsfullt vid ex  Oro/Ångest, Nedstämdhet/Depression, Dålig Självkänsla, Stresshantering, Relationer samt Livskriser. Att söka stöd och gå i samtalsterapi kan liknas vid att söka hjälp när man är i en återvändsgränd. Man har försökt hjälpa sig själv med alla medel, men ändå sitter fast. Att då söka hjälp, hos någon som på ett neutralt sätt kan leda tankarna och guida till andra utvägar och möjligheter för att må bra, är både förnuftigt, starkt och modigt.

För dig som önskar förändra ditt sätt att hantera situationer av:
Oro/ångest
Nestädmhet/depression
Självkänsla
Livskris
Stress
Livsstilsförändring


KBT - SAMTALEN - hur går det till


Vid första tillfället, som vi träffas, börjar vi med att du berättar om din situaiton och orsaken till att du kommit hit. Jag berättar för dig hur jag tänker att vi kan arbeta vidare. Du säger om du tycker det känns ok och om du önskar att vi arbetar vidare tillsammans.
När du bestämt dig för att gå vidare och börja behandlingen, så träffas vi regelbundet en gång i veckanunder 45-60 min och under en behandlingsomgåg som är upp till 10-20 tillfällen.
I KBT finns många olika tekniker som vi kan arbeta utifrån och som kan anpassas individuellt. Alltid med utgångsläge att du skall må bättre. Jag arbetar även med Mindfulness i samtalen. Vi kommer lära känna dina tankar och se om de tankar som stjälper dig kan ses på annat sätt och ersättas med för dig mer hjälpsamma tankar. Vid rädslor såsom oro/ångest kommer vi med små steg möta dem så att du till slut kan hantera dem på ett tryggt och funktionellt sätt. Vi arbetar tillsammans som ett team.

Mellan samtalen får du hemövningar, som exempelvis innebär att under trygga former, öva i det verkliga livet. Så det är vitkigt att du är beredd att avsätta tid att utöva hemövningarna, EN TID TILL DIG SJÄLV.

Samtalen är 45 min, PRIS 750:- inkl moms för privatpersoner samt exkl moms för företag.

Erbjudande
Vid köp av samtalsserie på 5 samtal, pris 3375:- inkl moms för privatpersoner, exkl moms för företag.
Vid köp av samtalsserie på 10 samtal, pris 6 375:- inkl moms för privatpersoner, exkl moms för företag.

Studenter, pensionärer samt långtidssjuksrivna (mot uppvisande av intyg) erhåller RABATTERAT PRIS och betalar: 500:- inkl moms per samtal.

Adress:
Pängs Byaväg 11, Trelleborg

Välkommen att boka tid