KBT - Kognitiv Beteende Terapi

KBT

 - Kognitiv Beteende Terapi -

 En terapiform som grundar sig att se problemet som det är här och nu. Man utgår även från att Tankar, Känslor och Beteende hänger samman och påverkar varandra samt ger oss klarhet i det dåliga mående vi upplever. Det innebär att vi kan påverka våra tankar, känslor och beteende, så att vi mår bra igen. Det utesluter inte att vi även går till att söka förståelse hur det har varit och vad vi bär i med i ryggsäcken.

Vi arbetar utifrån att inledningsvis Förstå, dvs beteendeanalys, för att sedan arbeta med Förändring och slutligen Vidmakthålla och hur bevara förändringen. Hemövningar ges mellan samtalen och är terapin i dagliga livet. Mindfulness ingår i KBT. Terapeuten är aktiv under samtalen och har förhållningssättet att du är expert på dig själv och jag som terapeut är expert på KBT och skall lära dig att bli din egen terapeut. Vi arbetar tillsammans för att du skall må bättre, hantera situationer på ett annat och mer hjälpsamt sätt både för dig och för relationerna med din omgivning.

KBT - när är det bra och för vem - Forskningen har visat att KBT är verkningsfullt vid ex  Oro/Ångest, Nedstämdhet/Depression, Dålig Självkänsla, Stresshantering, Relationer samt Livskriser. Att söka stöd och gå i samtalsterapi kan liknas vid att söka hjälp när man är i en återvändsgränd. Man har försökt hjälpa sig själv med alla medel, men ändå sitter fast. Att då söka hjälp, hos någon som på ett neutralt sätt kan leda tankarna och guida till andra utvägar och möjligheter för att må bra, är både förnuftigt, starkt och modigt.

För dig som önskar förändra ditt sätt att hantera situationer av:
Oro/ångest
Nedstämdhet/depression
Självkänsla
Livskris
Stress
Livsstilsförändring


 Önskar du boka, så här gör du:
Kontakta mig för ETT GRATIS första introduktions samtal, på telefon, ca 45 min. Där du tar upp dina problem och önskemål och jag lämnar ett förslag på hur du kan få bäst hjälp och vi bokar tid. Jag erbjuder behandling på distans via telefon och online via Zoom.
BOKA HÄR
Vid första introduktions samtalet, som ske per telefon, där du berättar om din situation och orsaken till att du önskar KBT-samtal. Jag berättar för dig hur jag tänker att vi kan arbeta vidare. Du säger om du tycker det känns ok och om du önskar att vi arbetar vidare tillsammans.
När du bestämt dig för att gå vidare och börja behandlingen, så sker samtalen regelbundet, med ett samtal med 1 - 2 veckors mellanrum, under 45 min och under en behandlingsomgång som är ca 5 - 20 tillfällen.
I KBT finns många olika tekniker, såsom Mindfulness, Compassion samt ACT, som vi kan arbeta utifrån och som anpassas individuellt. Alltid med utgångsläge att du skall må bättre. Vi kommer lära känna dina tankar och se om de tankar som stjälper dig kan ses på annat sätt och ersättas med för dig mer hjälpsamma tankar. Vid rädslor såsom oro/ångest kommer vi med små steg möta dem så att du till slut kan hantera dem på ett tryggt och funktionellt sätt. Vi arbetar tillsammans som ett team.

Mellan samtalen får du hemövningar, som exempelvis innebär att under trygga former, öva i det verkliga livet. Så det är viktigt att du är beredd att avsätta tid att utöva hemövningarna, EN TID TILL DIG SJÄLV.

Samtalen är 45 min, PRIS 750:- inkl moms för per person. BOKA HÄR

Erbjudande
Vid köp av samtalsserie på 5 samtal, pris 3375:- inkl moms per person.
Vid köp av samtalsserie på 10 samtal, pris 6 250:- inkl moms per person


Välkommen att boka tid BOKA HÄR