KBT - Kognitiv Beteende Terapi

Vid första introduktions samtalet, som är kostnadsfritt och sker via telefon, berättar du om din situation och orsaken till att du önskar KBT-samtal. Jag ger dig min bedömning och hur jag tänker att vi kan arbeta vidare. Du säger om du tycker det känns ok.


När du bestämt dig för att gå vidare och börja behandlingen, så sker samtalen regelbundet, med ett samtal med 1 - 2 veckors mellanrum, under 45 min och under en behandlingsomgång som är ca 5 - 20 tillfällen.

Vill här ge dig lite exempel på hur KBT samtal kan se ut:

När vi har en situation som vi mår dåligt av, upplever svår och problematisk och önskar hjälp med. Då behöver vi göra en förändring som leder till ett mer funktionellt och bättre mående. Inom KBT ser vi att våra tankar har en central betydelse när det gäller hur vi mår och gör. Våra Tankar, Känslor och Beteende påverkar varandra. Ofta arbetar vi med att förändra och se på tankarna för att hitta mer realistiska och hjälpsamma tankar, som i sin tur förändrar våra känslor och beteende och leder till att vi får en strategi som vi kan använda för att må bättre och hantera situationer på ett mer funktionellt sätt.

I KBT finns många olika tekniker, såsom Mindfulness, Compassion samt ACT, som vi kan arbeta utifrån och som anpassas individuellt. Alltid med utgångsläge att du skall må bättre. Vi kommer lära känna dina tankar och se om de tankar som stjälper dig kan ses på annat sätt och ersättas med för dig mer hjälpsamma tankar. Vid rädslor såsom oro/ångest kommer vi med små steg möta dem så att du till slut kan hantera dem på ett tryggt och funktionellt sätt.  Vi arbetar tillsammans som ett team.

Mellan samtalen får du hemövningar, som exempelvis innebär att under trygga former, övar i det verkliga livet. Så det är viktigt att du är beredd att avsätta tid att utöva hemövningarna, EN TID TILL DIG SJÄLV.

Jag erbjuder KBT-samtal för dig som önskar förändra ditt sätt att hantera situationer på och ditt mående.

Detta är något för dig med:

 Lätt till lindrig: Oro/ångest, Nedstämdhet/depression, Självkänsla, Livskris, Stress samt Livsstilsförändring


 Önskar du boka, så här gör du:
Kontakta mig för ETT GRATIS första introduktions samtal, på telefon. Där du tar upp dina problem och önskemål och jag lämnar ett förslag på hur du kan få bäst hjälp och vi bokar tid. Jag erbjuder behandling på distans via telefon och online via Zoom eller via ett personligt möte på min praktik, som jag bedriver i hemmet på Stavstensudde i Trelleborg


Samtalen är 45 min, PRIS 750:- inkl moms för per person. 
Boka här

Erbjudande
Vid köp av samtalsserie på 5 samtal, pris 3375:- inkl moms per person.
Vid köp av samtalsserie på 10 samtal, pris 6 250:- inkl moms per person


Är det något du undrar över kan du kontakta mig